Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos.
1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi MB „Atrask savo”  elektroninėje parduotuvėje (toliau – findyour.lt ) lankytojų asmens duomenis.
2. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis findyour.lt naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo-pardavimo taisyklių.
3. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2. Asmens duomenys. 
1. findyour.lt svetainės lankytojai, norėdami apsipirkti neprivalo užsiregistruoti, bet privalo pateikti asmeninę informaciją, kuri bus naudojama tik užsakymui įvykdyti. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas arba paštomato adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.
2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
3.Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@findyour.lt
3. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas.
1. findyour.lt naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
2. Asmens vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.
1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje irturi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3 skyriaus 2 punkto tikslams pasiekti.
2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas.
1. Find your  elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai (cookies). Naršydamas parduotuvėje klientas tai supranta ir tam neprieštarauja.
6. Nepilnamečių asmenų apsauga.
1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra nerenkama ir neperduodami tretiesiems asmenims.
7. Privatumo politikos keitimas ir baigiamosios nuostatos.
1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.
2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.
3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
4. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@findyour.lt